You are currently viewing Từ vựng tiếng Trung chủ đề Vũ trường

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Vũ trường

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Vũ trường

Nhắc đến vũ trường là nhắc đến nơi của sự hào nhoáng và lộng lẫy cùng tiếng nhạc sôi động. Mời các bạn cùng TTB Chinese tham khảo một số từ vựng về chủ đề vũ trường nhé!

Vũ trường, quán bar TPHCM hoạt động lại từ 18 giờ 07/9/2020

1 舞伴 wǔbàn bạn nhảy
2 慢步 mànbù bước chậm
3 后退步 hòutuìbù bước lùi (về phía sau)
4 紧密步 jǐnmìbù bước ngắn
5 快步 kuàibù bước nhanh
6 舞步 wǔbù bước nhảy
7 起步 qǐbù bước nhảy đầu tiên
8 小跳 xiǎotiào bước nhảy ngắn
9 前进步 qiánjìnbù bước tiến (về phía trước)
10 曲折步 qūzhébù bước zigzag
11 阿戈戈 āgēgē điệu agogo
12 交际舞 jiāojìwǔ điều ballroom
13 波莱罗舞 bōláiluówǔ điệu bolero
14 波萨诺伐舞 bōsànuòfáwǔ điệu bossa nova
15 阔步舞 kuòbùwǔ điệu cakewalk
坎坎舞 kǎnkǎnwǔ điệu can can
16 恰恰舞 qiàqiàwǔ điệu chacha
17 查尔斯顿舞 chá’ěrsīdùnwǔ điệu charleston
18 贴面舞 tiēmiànwǔ điệu cheek to cheek (điệu nhảy má kề má)
19 康茄舞 kāngjiāwǔ điệu conga
20 迪斯科 dísīkē điệu disco
21 吉特巴舞 jítèbāwǔ điệu jitterbug
22 林波舞 línbōwǔ điệu limbo
23 曼波舞 mànbówǔ điệu mambo
24 卡里普索舞 kǎlǐpǔsuǒwǔ điệu nhảy calypso
25 草裙舞 cǎoqúnwǔ điệu nhảy hula
26 哈斯尔舞 hāsī’ěrwǔ điệu nhảy hustle
27 踢踏舞 tītàwǔ điệu nhảy thiết hải (tap dance)
28 扭摆舞 niǔbǎiwǔ điệu nhảy tuýt (twist)
29 波尔卡舞 bō’ěrkǎwǔ điệu polka
30 摇滚舞 yáogǔnwǔ điệu rock’n roll
31 伦巴舞 lúnbāwǔ điệu rumba
32 桑巴舞 sāngbāwǔ điệu samba
33 狐步舞(四步) húbùwǔ (sìbù) điệu slow foxtrot
34 灵歌舞 línggēwǔ điệu soul
35 方形舞 fāngxíngwǔ điệu square
36 顿足舞 dùnzúwǔ điệu stomp (nhảy jazz dậm chân mạnh)
37 探戈舞 tàngēwǔ điệu tango
38 华尔兹舞 huá’ěrzīwǔ điệu vanse (van xơ)
39 夜总会 yèzǒnghuì hộp đêm
40 无舞伴者 wú wǔbànzhě không có bạn nhảy
41 舞男 wǔnán người đàn ông chuyên đi nhảy thuê, vũ nam
42 迪斯科舞迷 dísīkēwǔmí người mê disco
43 舞迷 wǔmí người mê khiêu vũ
44 彩色玻璃球 cǎisè bōlíqiú quả cầu thủy tinh màu
45 四分之一转 sìfēn zhī yī zhuǎn quay 1/4
46 足跟转 zúgēnzhuǎn quay gót
47 快速旋转 kuàisù xuánzhuǎn quay nhanh
48 轴转 zhóuzhuǎn quay trụ
50 旋转舞台 xuánzhuǎn wǔtái sân khấu quay
49 舞池 wǔchí sàn nhảy
51 脱衣舞 tuōyīwǔ thoát y vũ
52 舞票 wǔpiào vé vào nhảy
53 舞女 wǔnǚ vũ nữ
54 脱衣舞女 tuōyī wǔnǚ vũ nữ thoát y

 

Hải Phòng tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke từ 0h ngày 1/5

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời