Từ vựng tiếng Trung chủ đề Quân đội

Từ vựng tiếng Trung chủ đề Quân đội Quân đội là một tập đoàn người có tổ chức gồm những người được vũ trang, được nhà nước đài thọ để dùng vào việc chiến tranh tấn công hoặc phòng ngự. Mỗi quốc gia…

Continue ReadingTừ vựng tiếng Trung chủ đề Quân đội