Những phó từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 1)

NHỮNG PHÓ TỪ THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG TRUNG (PART 1) 1. Phó từ chỉ phạm vi: (1)只:zhǐ (chỉ) 当年我离开家的时候,只有十六岁。 Dāngnián wǒ líkāi jiā de shíhòu, zhǐyǒu shíliù suì. Năm đó…

Continue ReadingNhững phó từ thường gặp trong Tiếng Trung (Part 1)