Phân biệt 乃至  và  甚至

Phân biệt 乃至  và  甚至 乃至  [Liên từ] - Và, ngay cả 他的逝世, 引起了全市乃至全国人民的哀悼。  这是首都河内乃至全越南的首条城市轻轨。 有时又需要看到每项任务,乃至最小的细节。 Tā de shìshì,yǐnqǐ le quánshì nǎizhì quánguó rénmín de āidào Zhè shì shǒudū hénèi…

Continue ReadingPhân biệt 乃至  và  甚至