Cách nói thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Trung dễ hiểu nhất

Cách nói thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Trung đơn giản nhất Trong tiếng Trung giao tiếp, diễn đạt thời gian là một điểm ngữ pháp vô cùng đơn giản…

Continue ReadingCách nói thứ, ngày, tháng, năm trong tiếng Trung dễ hiểu nhất