Phân biệt 意料 – 预料 – 预期

Phân biệt 意料 - 预料 - 预期 意料 [Động từ, danh từ] - Động từ: Dự liệu; dự đoán. 现实生活中充满着出人意料的事。 船只失事总是来得出人意料。 出乎意料之外的是我们的商务得到迅猛发展。 Xiànshí shēnghuó zhōng chōngmǎnzhe chūrényìliào de shì. Chuánzhī…

Continue ReadingPhân biệt 意料 – 预料 – 预期