Phân biệt 险峻 và 险恶

Phân biệt 险峻 và 险恶 险峻 [Tính từ] - Hiểm trở. cao và dốc. Nhấn mạnh thế núi cao và dốc. 我正在绕过一个荒凉险峻的海岬。 这城堡是在一座山上,到那里去的路险峻而崎岖。 我们终于登上了险峻的峭壁。 Wǒ zhèngzài ràoguò yīgè huāngliáng xiǎnjùn…

Continue ReadingPhân biệt 险峻 và 险恶