Phân biệt 僭越 và 逾越

Phân biệt 僭越 và 逾越 僭越 [Động từ] - Vượt qua (thẩm quyền của một ai đó). 他们从来都注意分寸,避免僭越。 男子,这个人,得不要让他僭越。 任何对宪法和法律的僭越,都会导致追诉权的滥用,都会对被追诉人的权利造成侵害 Tāmen cónglái dōu zhùyì fēncùn, bìmiǎn jiànyuè.  Nánzǐ, zhège rén,…

Continue ReadingPhân biệt 僭越 và 逾越