Phân biệt 青涩 và 菜鸟 

Phân biệt 青涩 và 菜鸟  青涩 [Tính từ] - Gà bông, gà mờ, non nớt, non trẻ. 你还青涩着呢。 刚从农村来到大城市的时候,她才十八岁,还很青涩。 多久不曾想起那青涩日子里的美好愉悦和苦痛。 Nǐ hái qīng sè zhene. Gāng cóng nóngcūn lái dào…

Continue ReadingPhân biệt 青涩 và 菜鸟