Phân biệt 烦恼 và 苦恼

Phân biệt 烦恼 và 苦恼 烦恼  [Tính từ] - Phiền não; phiền muộn; buồn phiền 这给我们带来不少烦恼。 不必为区区小事而烦恼。 回家时不要把工作烦恼放给家人。 Zhè gěi wǒmen dài lái bu shǎo fánnǎo.  Bùbì wèi qūqūxiǎoshì ér…

Continue ReadingPhân biệt 烦恼 và 苦恼