Phân biệt 缘故 và 原因

Phân biệt 缘故 và 原因 缘故  [Danh từ] - Duyên cớ; nguyên do. 他到这时候还没来,不知什么缘故。 那么这里头一定有缘故了。 没有人知道他这样做的缘故。 Tā dào zhè shíhòu hái méi lái, bùzhī shénme yuángù. Nàme zhèlǐ tou yīdìng…

Continue ReadingPhân biệt 缘故 và 原因