Phân biệt 漂泊 và 漂流

Phân biệt 漂泊 và 漂流 漂泊 [Tính từ] - Phiêu bạt, trôi nổi 解放前,劳动人民经常过着颠沛流离,漂泊异乡的生活。 由于生活所迫,爷爷早年漂泊异乡,过着辛苦的打工生活。 有些人喜欢这种生活,到处漂泊游荡。 Jiěfàng qián, láodòng rénmín jīngchángguòzhe diānpèi liúlí, piāobó yìxiāng de shēnghuó. Yóuyú shēnghuó suǒ…

Continue ReadingPhân biệt 漂泊 và 漂流