Phân biệt 永恒 và 永远

Phân biệt 永恒 và 永远 永恒 [Tính từ] - Vĩnh hằng; vĩnh viễn; mãi mãi; đời đời bền vững 我相信这个世界上有永恒的爱情。 在这个世界上,永恒的生命是不存在的。 什么是永恒? 在你身边的每一时,每一刻。 Wǒ xiāngxìn zhège shìjiè shàng yǒu yǒnghéng…

Continue ReadingPhân biệt 永恒 và 永远