Phân biệt 永恒 – 永久 – 永远

Phân biệt 永恒 - 永久 - 永远 永恒  [Tính từ] - Vĩnh hằng; vĩnh viễn; mãi mãi; đời đời bền vững. 从古至今,爱情一直是文学、艺术作品的永恒主题。 在这个世界中没有什么是永恒的。 这是发展银行与顾客永恒关系的开始。 Cóng gǔ zhìjīn, àiqíng yīzhí shì…

Continue ReadingPhân biệt 永恒 – 永久 – 永远