Phân biệt 旅行 – 旅游 và 游览

Phân biệt 旅行 – 旅游 và 游览 旅行 [Động từ] - Du lịch, lữ hành. Biểu thị nghĩa đi đến nơi xa để du lịch 的确,这次旅行是悠闲的 她有到国外旅行的爱好。 我们白天旅行,每晚住旅馆。 Díquè, zhè…

Continue ReadingPhân biệt 旅行 – 旅游 và 游览