Phân biệt 预测 và 推测

Phân biệt 预测 và 推测 推测 [Động từ] - Suy nghĩ; dự đoán; dự tính; suy đoán 根据他的谈吐风度,我推测他以前一定当过老师。 从车祸现场的情况来看,可以推测当时肇事车的速度在每小时120公里以上。 世界上最了解我的人是妈妈,她常常可以准确地推测出我对某个问题的看法。 Gēnjù tā de tántǔ fēngdù, wǒ tuīcè tā yǐqián yīdìng…

Continue ReadingPhân biệt 预测 và 推测