Phân biệt 抖擞 và  振作

Phân biệt 抖擞 và  振作 抖擞  [Động từ] - Phấn chấn, hăng hái. 同学们个个精神抖擞 ,谈笑风生 。 我们抖擞精神 ,一口气爬到了山顶 。 他们仿佛在悬崖边上看到了希望 ,立时增添了勇气 ,又抖擞上阵了 。 Tóngxuémen gè gè jīngshén dǒusǒu, tánxiàofēngshēng.  Wǒmen…

Continue ReadingPhân biệt 抖擞 và  振作