Phân biệt 指点 và 指示

Phân biệt 指点 và 指示 指点 [Động từ] - Chỉ điểm; chỉ vẽ; chỉ bảo. Tập trung vào việc chỉ ra cho người khác biết.   他指点给我看,哪是织女星,哪是牵牛星。 大家都朝他指点的方向看。 老大爷指点我怎样积肥选种。 Tā…

Continue ReadingPhân biệt 指点 và 指示