Phân biệt 抚摩 và 抚摸

Phân biệt 抚摩 và 抚摸 抚摩  [Động từ] - Xoa; vỗ về; vuốt. 妈妈抚摩着女儿着头发。 她用手梳弄他的头发,抚摩他的面颊(生前他是讨厌这一样做的),她吻他的嘴唇和他紧闭的眼睛。 要教孩子们怎么抚摩猫咪。 Māmā fǔmó zhe nǚ'érzhe tóufǎ. Tā yòng shǒu shū nòng tā de tóufǎ, fǔmó…

Continue ReadingPhân biệt 抚摩 và 抚摸