Phân biệt 寻常 và 平常

Phân biệt 寻常 và 平常 寻常 [Tính từ] - Bình thường (độ dài bình thường) 寻常人家 拾金不昧,在今天是很寻常的事情了。 烈火军校不是一个寻常的地方。 Xúncháng rénjiā Shíjīnbùmèi,zài jīntiān shì hěn xúncháng de shìqíng le。 Lièhuǒ jūnxiào…

Continue ReadingPhân biệt 寻常 và 平常