Phân biệt 对于 và 关于

Phân biệt 对于 và 关于 对于 [Giới từ] - Về…. Dẫn ra đối tượng. Thường làm trạng ngữ. 对于这个我不会信口开河。 请说说您对于情况的意见。 他们对于改革将奋斗到底。 Duìyú zhège wǒ bù huì xìnkǒukāihé. Duìyú zhège wǒ…

Continue ReadingPhân biệt 对于 và 关于