Phân biệt 容貌 – 相貌 – 外貌

Phân biệt 容貌 - 相貌 - 外貌 容貌 [Danh từ] - Vẻ ngoài, dung mạo. 她是一个容貌很美的女人。 这姐妹俩容貌极相像。 他脑子里就马上记住了那个人的容貌。 Tā shì yīgè róngmào hěn měide nǚrén. Zhè jiěmèi liǎ róngmào jí xiāngxiàng.…

Continue ReadingPhân biệt 容貌 – 相貌 – 外貌