Phân biệt 风险 và 危险

Phân biệt 风险 và 危险 风险 [Danh từ] - Phiêu lưu; nguy hiểm; mạo hiểm; liều, rủi ro 你大胆开发新产品吧 , 风险 由公司来承担 。 搞股票投资的风险性非常大 , 要有很强的心理承受力才行。 做任何生意都要冒一定的风险 , 谁都无法保证 永远只赚不赔…

Continue ReadingPhân biệt 风险 và 危险