Phân biệt 诞生 và 出生

Phân biệt 诞生 và 出生 诞生  [Động từ] - Sinh ra, ra đời. 这里就是中国最伟大的教育家孔子诞生的地方。 1949年10月1日,中华人民共和国诞生了。 这份杂志诞生于上个世纪初。 Zhèlǐ jiùshì zhōngguó zuì wěidà de jiàoyù jiā kǒngzǐ dànshēng dì dìfāng. 1949 nián…

Continue ReadingPhân biệt 诞生 và 出生