Phân biệt 决定 và 决心

Phân biệt 决定 và 决心 决定 [Động từ, danh từ, phó từ] -Động từ (1) Quyết định. Biểu thị nghĩa quyết định thực hiện. 我决定无论如何要脱离他。 他决定将此事彻底办一下。 你别说了,这件事 我已经决定了。 Wǒ juédìng…

Continue ReadingPhân biệt 决定 và 决心