Phân biệt 寄托và 依托

Phân biệt 寄托và 依托 寄托  [Động từ] - Gửi; gửi gắm; ký thác, giao phó, ủy thác, nhờ. 作者把自己的思想感情寄托在剧中主人翁身上。 俄国和美国都把实现他们黄金时代的希望寄托于未来。 他大半生的思想和希望都寄托在这次航行上。 Zuòzhě bǎ zìjǐ de sīxiǎng gǎnqíng jìtuō zài jù…

Continue ReadingPhân biệt 寄托và 依托