Phân biệt 优秀 và 卓越

Phân biệt 优秀 và 卓越 优秀 [Tính từ] - Xuất sắc, ưu tú. 他在学业上表现得非常优秀。 这个项目获得了优秀的评价。 她是一位优秀的运动员,已经赢得多个冠军。 Tā zài xuéyè shàng biǎoxiàn de fēicháng yōu xiù. Zhège xiàngmù huòdéle yōu xiù…

Continue ReadingPhân biệt 优秀 và 卓越