Phân biệt 不必 và 未必

Phân biệt 不必 và 未必 不必  [Trạng từ] - Không cần; khỏi; khỏi phải; không đáng. 不必去得太早。 慢慢商议,不必着急。 为这点小事苦恼,我以为大可不必。 Bùbì qù dé tàizǎo。 Mànmàn shāngyì,bùbì zháojí。 Wèi zhèdiǎn xiǎoshì kǔnǎo,wǒ…

Continue ReadingPhân biệt 不必 và 未必