Phân biệt sự khác nhau giữa “以前” và “从前”

PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU GIỮA “以前” VÀ “从前”

Ngoài cách phân biệt giữa các từ  以前,以来,以内,以后 thì ở bài viết này, TTB Chinese sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt cặp từ 以前 và 从前. Vậy giữa 以前 và 从前 có gì khác nhau đây, hãy cùng xem xem nhé! 

 

(1)我以前在这地方住过。(Tôi trước đây đã từng sống ở đây)

(2)从前我特别喜欢跟他在一起。(Trước đấy tôi rất thích ở bên cạnh anh ta)

=> Ở hai ví dụ trên 以前 và 从前 có thể thay thế nhau.
Tuy nhiên, xét về mặt thời gian, 以前 dùng chỉ khoảng thời gian gần với thời điểm nói, còn 从前 dùng cho khoảng thời gian xa với thời điểm nói.

(3)1999年以前我一直住在河内。(Trước năm 1999 tôi đều sống ở Hà Nội)

(4)这条公路要在2003年以前修完。(Con đường này sửa xong trước năm 2003)

(5)4天以前他来找过我。(4 ngày trước anh ta có tới tìm tôi)

=> Chỉ có thể dùng 以前 trong trường hợp này.

Ý nghĩa của 从前 và 以前 không hoàn toàn giống nhau. Có thể tổng hợp sự khác nhau giữa 从前 và 以前 như sau:

Quá khứ Tương lai
Dùng độc lập Mốc thời gian/Khoảng thời gian + ~ Mốc thời gian + ~
以前 X X X
从前 X Không được Không được

 

Cả hai đều có thể dùng độc lập, có thể nói, trước nó không cần thêm từ chỉ thời gian, ví dụ (1) và (2).

Điểm khác nhau đó là: Trước 以前 có thể thêm từ ngữ chỉ thời gian (Mốc thời gian/khoảng thời gian), còn 从前 thì không thể.

 

小嫣

 

Trả lời