You are currently viewing Phân biệt 领悟 và 领略

Phân biệt 领悟 và 领略

Phân biệt 领悟 và 领略

领悟 [Động từ]

– Lĩnh hội; hiểu ý; hiểu rõ. Tập trung vào việc nhận ra (ý nghĩa, lý do, v.v.) sau khi hiểu

你的回答说明你还没有真正领悟这部作品的主题和意义。 他们都领悟了母亲说的话。 就在那个时候,他突然领悟到刚才那番话的含意。
Nǐ de huídá shuōmíng nǐ hái méiyǒu zhēnzhèng lǐngwù zhè bù zuòpǐn de zhǔtí hé yìyì. Tāmen dōu lǐngwùle mǔqīn shuō dehuà.  Jiù zài nàgè shíhòu, tā túrán lǐngwù dào gāngcái nà fān huà de hányì.
Câu trả lời của bạn cho thấy bạn chưa thực sự lĩnh hội, nắm bắt được chủ đề và ý nghĩa của tác phẩm này. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ những gì mẹ nói. Lúc ấy, anh chợt hiểu ra ý nghĩa của những gì mình vừa nói.
Những dấu hiệu của giao tiếp kém bạn nên biết Thủ thuật hay để giải quyết “khoảng cách” giữa cha mẹ và con cái Why younger workers might prefer working in the office than WFH | The Star

 

领略 [Động từ]

– Lãnh hội; hiểu ý; nhận thức. Tập trung vào việc lãnh hội, đánh giá cao hoặc cố gắng (phong cảnh, phong cách, v.v.) thông qua kinh nghiệm và quan sát.

对于有深刻内涵的文章,仅仅读一遍是远远不够的,必须多读几遍才能 领悟其中的精神实质。 在其他城市吃的四川菜都还不够地道,必须要到了四川,你才能真正领略到正宗的川菜风味。 领略江南风味。
Duìyú yǒu shēnkè nèihán de wénzhāng, jǐnjǐn dú yībiàn shì yuǎn yuǎn bùgòu de, bìxū duō dú jǐ biàn cáinéng lǐngwù qízhōng de jīngshén shízhì.  Zài qítā chéngshì chī de sìchuāncài dōu hái bùgòu dìdào, bìxū yào dàole sìchuān, nǐ cáinéng zhēnzhèng lǐnglüè dào zhèngzōng de chuān cài fēngwèi.  Lǐnglüè jiāngnán fēngwèi.
Đối với những bài có nội hàm thâm sâu, chỉ đọc một lần là chưa đủ, phải đọc nhiều lần mới lĩnh hội được tinh túy. Ẩm thực Tứ Xuyên khi ăn ở các thành phố khác sẽ không đủ chân thực, bạn phải đến Tứ Xuyên mới có thể thực sự cảm nhận được ẩm thực Tứ Xuyên chính thống. Lãnh hội được phong cách Giang Nam.
Thuyết minh về thể thơ lục bát (7 mẫu) - Văn 8 Văn hóa ẩm thực Tứ Xuyên Trung Quốc có điều gì đặc biệt Những món đặc sản Giang Tô nhất định phải thử một lần trong đời

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời