You are currently viewing Phân biệt 难为– 为难

Phân biệt 难为– 为难

Phân biệt 难为– 为难

难为 [Động từ, tính từ]

– Động từ:

(1) Làm khó. Làm cho người khác cảm thấy khó xử.

我不能吃辣的,你这样是难为我了。 不过我还是不想难为他。

 

她不会唱歌,就别难为她了。
Wǒ bùnéng chī là de, nǐ zhèyàng shì nánwéi wǒle. Bùguò wǒ háishì bùxiǎng nánwéi tā. Tā bù huì chànggē, jiù bié nánwéi tāle.
Tôi không thể ăn cay, anh như thế này thì làm khó tôi quá. Chỉ là tôi vẫn không muốn làm khó anh ta. Cô ấy không biết hát, nên đừng làm khó cô ấy nữa.
5 món ăn cay nổi tiếng của Trung Quốc - VietNamNet People With This Personality Are Suffering The Most While Working From Home Cách nhận diện khả năng ca hát của bản thân: Có phải ngôi sao âm nhạc? – VIDIA

 

(2) Lịch sự cảm ơn người khác đã làm gì đó giúp mình

难为你关上门。 难为你了。
Nánwéi nǐ guān shàngmén. Nánwéi nǐle.
Thật phiền bạn đóng cửa quá. Làm khó cho anh rồi.
CÂU CHUYỆN VỀ NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ 11 kỹ năng giao tiếp cơ bản giúp bạn thành công

 

(3) Nhờ, nhờ có.

真难为你,要不是你我连命都没有了。 真难为你要不我被批评了。
Zhēn nánwéi nǐ, yào bùshì nǐ wǒ lián mìng dōu méiyǒule. Zhēn nánwéi nǐ yào bù wǒ bèi pīpíngle.
Nhờ có anh nếu không thì tôi mất mạng rồi. Nhờ có bạn nếu không thì tôi bị phê bình rồi.
Những kỹ năng giao tiếp trong bán hàng giúp bạn thuyết phục hiệu quả QUY ĐỊNH LÀM THÊM DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI PHÁP

 

为难 [Động từ, tính từ]

– Động từ

(1) Làm khó. Làm cho người khác cảm thấy khó xử.

不论你干什么也不能为难他。 你别为难他了, 真让人们为难。 你不用为难我,这件事已经决定了。
Bùlùn nǐ gànshénme yě bùnéng wéinán tā. Nǐ bié wéinán tāle, zhēn ràng rénmen wéinán. Nǐ bùyòng wéinán wǒ, zhè jiàn shì yǐjīng juédìngle.
Bất luận anh làm gì cũng không thể làm khó anh ta đâu. Anh đừng làm khó cô ấy nữa, thật khiến mọi người khó xử. Anh không cần làm khó tôi, chuyện này đã được quyết định rồi.
QUY ĐỊNH LÀM THÊM DÀNH CHO SINH VIÊN TẠI PHÁP Một số thói quen phổ biến làm cản trở tiến độ công việc của bạn IELTS Speaking Part 1,2,3: Chủ đề WORK và mẫu trả lời

 

(2) Gây khó dễ. Gây khó dễ cho ai đó.

– Tính từ: Khó xử, khó khăn.

莱奇尔小姐看起来很为难。 我确实希望我们没有使你太为难。 这使我非常为难了。
Lái qí ěr xiǎojiě kàn qǐlái hěn wéinán. Wǒ quèshí xīwàng wǒmen méiyǒu shǐ nǐ tài wéinán. Zhè shǐ wǒ fēicháng wéinánle.
Cô nàng Letcher có vẻ rất khó xử. Tôi thật sự hi vọng là chúng tôi không gây ra khó khăn nào cho bạn. Điều này khiến tôi rất khó xử.
Working from home does not make us less productive Những kỹ năng giao tiếp trong bán hàng giúp bạn thuyết phục hiệu quả Tổng hợp những kỹ năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống - Tín dụng

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời