You are currently viewing Phân biệt 裂缝 và 断层

Phân biệt 裂缝 và 断层

Phân biệt 裂缝 và 断层

裂缝 [Danh từ]

– Nứt ra; nứt

花瓶经仔细检查发现有裂缝。 地震后,地上出现一条大裂缝。 地板朽坏了,墙壁也满是裂缝。
Huāpíng jīng zǐxì jiǎnchá fāxiàn yǒu lièfèng. Dìzhèn hòu, dìshàng chūxiàn yītiáo dà lièfèng. Dìbǎn xiǔhuàile, qiángbì yě mǎn shì lièfèng.
Kiểm tra kỹ càng cho thấy các vết nứt trên chiếc bình. Sau trận động đất, một vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đất. Sàn nhà mục nát và tường đầy vết nứt.
Kỹ thuật tạo vết nứt trên gốm sứ quý - VnExpress Trái đất tự liền sẹo sau địa chấn - Báo Bình Dương Online Nguyên nhân, cách khắc phục mối mọt sàn gỗ

 

断层 [Danh từ]

– Đứt đoạn; gián đoạn; đứt gãy địa tầng

微震清晰地沿着某些活动断层排列着。 地质形迹表明,大多数断层有反复运动。 矿化受断层和剪切带的控制。
Wéizhèn qīngxī de yánzhe mǒu xiē huódòng duàncéng páilièzhe. Dìzhí xíngjì biǎomíng, dà duōshù duàncéng yǒu fǎnfù yùndòng. Kuàng huà shòu duàncéng hé jiǎn qiè dài de kòngzhì.
Vi chấn động rõ ràng xuất hiện dọc theo một số đứt gãy đang hoạt động. Dấu vết địa chất cho thấy hầu hết các đứt gãy đều di chuyển lặp đi lặp lại. Quá trình khoáng hóa được kiểm soát bởi các đứt gãy và các vùng cắt.
Loạn giả thuyết về vết nứt khổng lồ có thể tách đôi châu Phi Bình Phước: Xuất hiện vết nứt, gãy mặt đường tại huyện Bù Đăng | Vietnam+ (VietnamPlus) Vết nứt dài 56 km tại châu Phi: Khả năng hình thành đại dương mới - Báo Công an Nhân dân điện tử

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

 

Trả lời