You are currently viewing Phân biệt 获取 và 夺取

Phân biệt 获取 và 夺取

Phân biệt 获取 và 夺取

获取  [Động từ]

– Thu được; được; giành được. “获取” tập trung vào việc đạt được thành quả của mình thông qua làm việc chăm chỉ và thường mang ý nghĩa tích cực.

读书看报是现代人们获取知识的重要途经。 这座大楼的工程招标正在进行中,最后,长城公司战胜了所有的对手, 获取了这项重要工程的建设权。 因为你不去独立思考,所以你通过网络来获取你的答案。
Dúshū kàn bào shì xiàndài rénmen huòqǔ zhīshì de zhòngyào tújīng.   Zhè zuò dàlóu de gōngchéng zhāobiāo zhèngzài jìnxíng zhōng, zuìhòu, chángchéng gōngsī zhànshèngle suǒyǒu de duìshǒu, huòqǔle zhè xiàng zhòngyào gōngchéng de jiànshè quán.  Yīnwèi nǐ bù qù dúlì sīkǎo, suǒyǐ nǐ tōngguò wǎngluò lái huòqǔ nǐ de dá’àn.
Đọc sách báo là một biện pháp quan trọng để con người hiện đại tiếp thu tri thức. Dự án đấu thầu tòa nhà này đang được tiến hành, cuối cùng Vạn Lý Trường Thành đã đánh bại tất cả các đối thủ và giành được quyền thi công dự án quan trọng này. Bởi vì bạn không suy nghĩ độc lập, vì vậy đáp án bạn có được là thông qua trên mạng mà có.
Sống lâu nhờ đọc sách - Báo Hưng Yên điện tử Đấu thầu là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và các phương thức? How to Survive Working 60 Hours a Week?

 

夺取 [Động từ]

– Cướp đoạt; chiếm lấy; cướp; cướp lấy.  “夺取”tập trung vào việc đạt được nó thông qua những nỗ lực mạnh mẽ và ngữ nghĩa của nó nặng hơn “获取” , và mang màu sắc trung tính.

明代末年,经过一番刀光火影的战争,来自东北的满族人夺取了統治中 国的大权。 据说那个皇帝害死了自己的父亲和兄弟才夺取了政权,真是个不仁不义之人。 他从父亲和兄弟那里夺取了财产后,就消失得无影无踪了。
Míngdài mònián, jīngguò yī fān dāo guāng huǒyǐng de zhànzhēng, láizì dōngběi de mǎnzú rén duóqǔle tǒngzhì zhōngguó de dàquán.  Jùshuō nàgè huángdì hài sǐle zìjǐ de fùqīn hé xiōngdì cái duóqǔle zhèngquán, zhēnshi gè bùrén bù yì zhī rén.  Tā cóng fùqīn hé xiōngdì nàlǐ duóqǔle cáichǎn hòu, jiù xiāoshī dé wú yǐng wú zōngle.
Cuối đời nhà Minh, sau một cuộc chiến gươm giáo, người Mãn Châu từ Đông Bắc lên nắm quyền cai trị Trung Quốc. Người ta nói rằng hoàng đế đã giết cha và anh trai của mình trước khi nắm quyền, ông ấy thực sự là một người bất nhân bất nghĩa. Sau khi lấy tài sản của cha và anh trai, anh ta biến mất không dấu vết.
Nghiên Cứu Lịch Sử - Bí quyết giúp triều Thanh tộc Mãn Châu cai trị Trung Hoa suốt 300 năm 1/Thứ nhất: Khống chế về mặt vật chất: Giới Mãn Thanh quý Vị hoàng đế đầu tiên dùng bao cao su là ai? Tiền Xu Việt Nam được làm từ nguyên liệu gì - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời