You are currently viewing Phân biệt  稀罕 và 稀奇

Phân biệt  稀罕 và 稀奇

Phân biệt  稀罕 và 稀奇

稀罕 [ Tính từ]

– Hiếm lạ. Tập trung vào những thứ hiếm, không dễ kiếm và đáng trân trọng, chủ yếu được sử dụng trong những điều những vật khách quan.

他以看稀罕物件的神气看着她。 我给你们带来一件稀罕而宝贵的礼物。 他拿出一件稀罕东西–一块大金币。
Tā yǐ kàn xīhan wùjiàn de shénqì kànzhe tā. Wǒ gěi nǐmen dài lái yī jiàn xīhan ér bǎoguì de lǐwù. Tā ná chū yī jiàn xīhan dōngxī–yīkuài dà jīnbì.
Anh ấy dùng cái cách mà bản thân nhìn một vật quý giá để mà nhìn cô ta. Tôi mang đến cho anh một món quà cực kỳ quý hiếm và độc đáo. Anh ta lấy ra một món đồ quý hiếm và độc lạ – một đồng tiền vàng lớn.
Kỹ Năng Giao Tiếp Trong Ngành Khách Sạn - Hotelcareers.vn Hàng trăm đồng tiền vàng giấu trong dinh thự gần 400 năm Vì sao người ta dùng vàng để đúc tiền? - VietNamNet

 

稀奇[ Tính từ]

– Hiếm lạ. Nhấn mạnh để chỉ sự hiếm và mới lạ, đặc biệt. Chủ yếu mang tính chủ quan theo cảm xúc của con người.

那时候,一个旅客来到哈兰姆是很稀奇的事,是会引起人们注意和议论的。 那不算什么稀奇。 她就是想引人注意才穿得那么稀奇古怪的。
Nà shíhòu, yīgè lǚkè lái dào hā lán mǔ shì hěn xīqí de shì, shì huì yǐnqǐ rénmen zhùyì hé yìlùn de. Nà bù suàn shénme xīqí. Tā jiùshì xiǎng yǐn rén zhùyì cái chuān dé nàme xīqí gǔguài de.
Vào thời điểm đó, việc một du khách đến Harlem là chuyện hiếm có và lạ lẫm, và nó sẽ khiến mọi người chú ý và bàn tán. Điều đó không có gì lạ Cô ấy chính là vì muốn được người khác chú ý mà ăn mặc kỳ quái như vậy.
How to Experience the Modern Harlem Renaissance | Condé Nast Traveler Chỉ cho bạn những kỹ năng giao tiếp cơ bản quan trọng - Livestream HyunA ăn mặc lôi thôi, để tóc xoăn xù rối bời | Tin tức Online

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời