You are currently viewing Phân biệt 抢劫 – 抢夺 – 盗窃

Phân biệt 抢劫 – 抢夺 – 盗窃

Phân biệt 抢劫 – 抢夺 – 盗窃

抢劫 [Động từ]

– Cướp đoạt; cướp bóc; cướp giật; ăn cướp.

我要报告一宗抢劫案。 她尽力为她丈夫被控抢劫申冤。 抢劫前后一共只持续了三分钟。
Wǒ yào bàogào yī zōng qiǎngjié àn. Tā jìnlì wèi tā zhàngfū bèi kòng qiǎngjié shēnyuān. Qiǎngjié qiánhòu yīgòng zhǐ chíxùle sān fēnzhōng.
Tôi phải đi báo công an về một vụ cướp. Cô cố gắng hết sức để đòi lại công bằng cho người chồng bị buộc tội cướp tài sản. Vụ cướp chỉ kéo dài trong vòng vỏn vẹn 3 phút.
13 vụ cướp ngân hàng đã xảy ra trong khoảng 2 năm, phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới Dịch vụ luật sư | Luật Tiền Phong | Quy định mới về công khai bản án-quyết định của tòa án - Dịch vụ luật sư | Luật Tiền Phong Điểm lại mười vụ cướp tài sản lớn nhất đầu thế kỷ 21 (Kỳ 1) | Đời sống | Vietnam+ (VietnamPlus)

 

抢夺 [Động từ]

– Cướp giật; cướp; cướp đoạt.

他们不仅抢夺你的财物,还要把每样东西都捣毁。 一些恶棍抢夺寡妇的积蓄。 他们高举着手,抢夺每一个提问的机会。
Tāmen bùjǐn qiǎngduó nǐ de cáiwù, hái yào bǎ měi yàng dōngxī dū dǎohuǐ. Yīxiē ègùn qiǎngduó guǎfù de jīxù. Tāmen gāojǔ zhuóshǒu, qiǎngduó měi yīgè tíwèn de jīhuì.
Họ không chỉ cướp đi tài sản của bạn, mà còn phá hủy từng thứ. Một số kẻ ác cướp tiền tiết kiệm của bà góa phụ. Họ giơ tay cao, chộp lấy mọi cơ hội để đặt câu hỏi.
Cướp giật tài sản là gì? Mức phạt mới nhất Tội cướp giật tài sản Cướp giật tài sản là gì? Giật tài sản là vi phạm hình sự hay dân sự? Học Sinh Giơ Tay Trong Khi Giáo Viên Đặt Câu Hỏi Cho Họ Trong Lớp Học Hình ảnh Sẵn có - Tải xuống Hình ảnh Ngay bây giờ - iStock

 

盗窃 [Động từ]

– Trộm cướp; trộm cắp; lấy trộm; lấy cắp; đánh cắp.

学校最忌讳的就是盗窃,他可能会被学校开除的。 证据显示出是一起盗窃案。 在路上我的钱包被盗窃了。
Xuéxiào zuì jìhuì de jiùshì dàoqiè, tā kěnéng huì bèi xuéxiào kāichú de. Zhèngjù xiǎnshì chū shì yīqǐ dàoqiè àn. Zài lùshàng wǒ de qiánbāo bèi dàoqièle.
Điều cấm kỵ nhất ở trường là ăn cắp, nó có thể bị đuổi khỏi trường. Bằng chứng cho thấy đó là một vụ trộm. Ví của tôi đã bị đánh cắp trên đường.
Nghề hiệu trưởng: Mong đừng loay hoay chuyện tiền nong Những người an cắp ăn trộm thường đánh mất điều gì? Hội chứng ăn cắp vặt "Kleptomania" | Vinmec

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời