You are currently viewing Phân biệt 情绪 và 情感

Phân biệt 情绪 và 情感

Phân biệt 情绪 và 情感

情绪 [Danh từ]

-Trạng thái, tâm lý, cảm xúc trong một khoảng thời gian.

我们决不可产生自满情绪。 他有着敌视,反感的情绪。 当时爱国主义情绪高涨。
Wǒmen jué bùkě chǎnshēng zìmǎn qíngxù. Tā yǒuzhe díshì, fǎngǎn de qíngxù. Dāngshí àiguó zhǔyì qíngxù gāozhàng.
Chúng ta không được cho phép mình trở nên tự mãn. Anh ta có tâm lý thù địch và ghê tởm. Lúc đó chủ nghĩa yêu nước được dâng cao.
Tự mãn là gì? Căn bệnh tự mãn giết chết sự nghiệp của bạn như thế nào? Why younger workers might prefer working in the office than WFH | The Star Phát huy tinh thần yêu nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

情感 [Danh từ]

– Tình cảm, cảm xúc.

他很能克制自己的情感,冷静地对待一切问题。 酒精是可以使人暂时忘记烦恼,但也会麻痹人的情感。 作者把自己的思想、情感寄托在剧中主人翁身上。
Tā hěn néng kèzhì zìjǐ de qínggǎn, lěngjìng dì duìdài yīqiè wèntí. Jiǔjīng shì kěyǐ shǐ rén zhànshí wàngjì fánnǎo, dàn yě huì mábì rén de qínggǎn. Zuòzhě bǎ zìjǐ de sīxiǎng, qínggǎn jìtuō zài jù zhōng zhǔrénwēng shēnshang.
Anh ấy có khả năng kiềm chế được tình cảm của bản thân, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Rượu có thể khiến người ta tạm thời quên đi phiền não, nhưng nó cũng có thể làm tê liệt cảm xúc của con người. Tác giả đã gửi gắm tư tưởng, tình cảm của mình vào nhân vật chính của vở kịch.
✓ What is a “Working Student”? Uống bao nhiêu rượu sẽ viêm gan? Tác gia là gì? Sự khác nhau giữa tác gia và tác giả

 

BẢNG SO SÁNH

 

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời