You are currently viewing Phân biệt 完满 – 完美 – 完备

Phân biệt 完满 – 完美 – 完备

Phân biệt 完满 – 完美 – 完备

 

完满 [Tính từ]

Trọn vẹn , toàn vẹn. Diễn tả sự việc , hoạt động diễn ra êm đẹp , không có sai sót gì… Thường dùng  trong phương diện công việc , vấn đề , sự việc…kết hợp với 1 số từ như : 婚礼(hūn lǐ ): Hôn lễ , 面试 ( miàn shì ) : Phỏng vấn , 比赛 ( bǐ sài) : Trận đấu , 会议 ( huì yì ) : hội nghị …..

还有一点不完满的地方。 会议完满结束。 生命如同杯中酒,因为爱而完满。
Hái yǒu yīdiǎn bù wánmǎn dì dìfāng. Huìyì wánmǎn jiéshù. Shēngmìng rútóng bēi zhōng jiǔ, yīnwèi ài ér wánmǎn.
Vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn thiện. Buổi họp đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đời người như rượu trong ly, vì yêu mà toàn vẹn.
IELTS Speaking Part 1,2,3: Chủ đề WORK và mẫu trả lời Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng định giá doanh nghiệp 9+ mẫu ly thủy tinh uống rượu cao cấp, bền đẹp giá tốt.

 

完美 [Tính từ]

Đẹp đẽ , hoàn hảo. Dùng khi nhấn mạnh về 2 vẻ đẹp của hình thức , kết cấu … của sự vật nào đó. Thường đi cùng các từ : 文章( wén zhāng ): bài văn , 语言 ( yǔ yán ) : ngôn ngữ ,  建筑(jiàn zhù ): kiến trúc , 服装(fú zhuāng ): thời trang , 设计 ( shè jì ) : thiết kế…

绝对完美的词典是罕见的。 听起来它是完美无缺的了。 存在完美的正方形划分吗?
Juéduì wánměi de cídiǎn shì hǎnjiàn de.  Tīng qǐlái tā shì wánměi wúquē dele. Cúnzài wánměi de zhèngfāngxíng huàfēn ma?
Những thứ hoàn hảo tuyệt đối thường vô cùng khan hiếm. Nghe có vẻ nó là một thứ hoàn hảo không một khiếm khuyết. Có tồn tại một phép chia hình vuông hoàn hảo không?
Mơ thấy lá thư – Chiêm bao thấy lá thư đánh con gì? Work while you study | Good Universities Guide 正方形划分了成图,七巧板库存例证. 插画包括有- 113319881

 

完备 [Tính từ]

Đầy đủ , hoàn mỹ. Dùng để diễn tả sự vật , sự việc được gói gọn lại thành 1 bộ có nhiều yếu tố…

Thường đi cùng các từ như : 手续(shǒu xù ): thủ tục , 道具 ( dào jù ) : đạo cụ , 法律(fǎ lù ): pháp luật , 条件(tiáo jiàn ): điều kiện….

这些插图使正文臻于完备。 空间中的完备性. 完备的物理知识同化学中良好的基础训练一样重要。
Zhèxiē chātú shǐ zhèngwén zhēn yú wánbèi.  Kōngjiān zhōng de wánbèi xìng Wánbèi de wùlǐ zhīshì tóng huàxué zhōng liánghǎo de jīchǔ xùnliàn yīyàng zhòngyào.
Những hình vẽ minh họa này khiến cho bản chính văn trở nên hoàn hảo hơn. Tính hoàn chỉnh trong không gian Kiến thức đầy đủ về vật lý cũng quan trọng như việc đào tạo cơ bản tốt về hóa học.
Viết bài PR là gì và viết như thế nào ? l2空间的完备性_用Hilbert空间描述Fourier级数_weixin_39737947的博客-CSDN博客 vận dụng thuyết electron giải thích hiện tượng nhiễm điện (Giải thích hiện tượng nhiễm điện cọ xát ) - BYTUONG

 

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời