You are currently viewing Phân biệt 启发 – 启迪 và 启示

Phân biệt 启发 – 启迪 và 启示

Phân biệt 启发 – 启迪 và 启示

启发 [Động từ]

– Dẫn dắt; gợi ý, khơi gợi, khơi dậy, truyền cảm hứng.

这两句诗启发我从另一个角度考虑问题,终于得到了心灵的解脱。 启发群众的积极性。 很多时候,我们知道的不一定都是对的,孩子常常能给我们新的启发!
Zhè liǎng jù shī qǐfā wǒ cóng lìng yīgè jiǎodù kǎolǜ wèntí, zhōngyú dédàole xīnlíng de jiětuō.   Qǐfā qúnzhòng de jījíxìng.  Hěnduō shíhòu, wǒmen zhīdào de bù yīdìng dū shì duì de, háizi chángcháng néng gěi wǒmen xīn de qǐfā!
Hai bài thơ này đã truyền cảm hứng cho tôi suy nghĩ về vấn đề từ một góc độ khác, và cuối cùng đã giải phóng tâm trí của tôi. Khơi dậy tinh thần tích cực của quần chúng. Nhiều khi, những gì chúng ta biết không phải lúc nào cũng đúng, và trẻ em thường có thể mang đến cho chúng ta nguồn cảm hứng mới!

 

Hướng dẫn cách viết thơ ~ XUẤT BẢN SÁCH | AHABOOK Phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Ý nghĩa của Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10

 

启迪 [Động từ]

– Dẫn dắt; gợi mở; chỉ bảo.

好的绘画作品不仅可以引起人们的兴趣,而且可以给人以深刻的启迪。 他的发言给我们一些启迪。 这样的故事启迪我们思考,激起我们的好奇心。
Hǎo de huìhuà zuòpǐn bùjǐn kěyǐ yǐnqǐ rénmen de xìngqù, érqiě kěyǐ jǐ rén yǐ shēnkè de qǐdí.  Tā de fǎ yán gěi wǒmen yīxiē qǐdí.  Zhèyàng de gùshì qǐdí wǒmen sīkǎo, jī qǐ wǒmen de hàoqí xīn.
Một bức tranh đẹp không chỉ có thể khơi dậy niềm yêu thích của mọi người mà còn khơi gợi mọi người nguồn cảm hứng sâu sắc. Bài phát biểu của anh ấy đã dẫn dắt và gợi mở cho chúng tôi. Những câu chuyện như thế này gợi mở cho chúng tôi suy nghĩ và khơi gợi trí tò mò của chúng tôi.
10 BỨC TRANH SƠN DẦU PHONG CẢNH NỔI TIẾNG NHẤT MỌI THỜI ĐẠI* 3 Bước Hoàn Thành Bài Phát Biểu Tất Niên Cuối Năm Hay Nhất Hình Ảnh Rùa Và Thỏ Dễ Thương, Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất

 

启示 [Động từ]

– Khai sáng, gợi ý, dạy.

鲁迅先生的作品启示我们:愚昧、落后的封建思想是毒害和束缚人们头脑的罪魁祸首。
Lǔxùn xiānshēng de zuòpǐn qǐshì wǒmen: Yúmèi, luòhòu de fēngjiàn sīxiǎng shì dúhài hé shùfù rénmen tóunǎo de zuìkuí huòshǒu.
Tác phẩm của Lỗ Tấn đã soi sáng cho chúng ta: tư tưởng phong kiến ​​ngu dốt, lạc hậu là thủ phạm chính đầu độc và trói buộc tâm trí con người.
Nhà văn Lỗ Tấn là ai? Những câu nói hay của Lỗ Tấn - WRHC

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời