You are currently viewing Phân biệt 反而 và 相反

Phân biệt 反而 và 相反

Phân biệt 反而 và 相反

反而 [Phó từ]

– Ngược lại, trái lại. Chỉ ý của phân câu sau trái ngược với phân câu trước, hoặc tình huống trái ngược với lẽ thường, vượt khỏi dự tính.

吃了这个药, 病 反而 更严重了. 表演过火, 效果 反而 不好. 这个新系统 反而 降低了我们的工作效率.
Chīle zhège yào, bìng fǎn’ér gèng yánzhòngle. Biǎoyǎn guòhuǒ, xìaoguǒ fǎn’ér bù hǎo. Zhège xīn xìtǒng fǎn’ér jìangdīle wǒmen de gōngzuò xìaolǜ.
Sau khi uống thuốc này, trái lại bệnh tình càng nặng thêm. Thực hiện quá mức, trái lại hiệu quả lại không tốt. Hệ thống mới này trái lại thực sự đã làm giảm hiệu quả công việc của chúng tôi.
Sợ Covid-19 không đi khám, bệnh thêm trở nặng | Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng Staff to gain right to request flexible working from first day - BBC News 5 Ways to Make Working from Home Easier | IG Wealth Management

 

– Trong câu, thường có những từ 不仅不, 不仅没,不但不,不但没,……    đi kèm. Nếu như chủ ngữ của hai phân câu khác nhau, 反而 được đặt sau chủ ngữ của phân câu sau

失败了这么多次, 他 不但没 放弃, 反而 更努力了 吃了药, 病 不但没 好, 反而 更严重了.
Shībàile zhème duō cì, tā bùdàn méi fàngqì, fǎn’ér gèng nǔlìle. Chīle yào, bìng bùdàn méi hǎo, fǎn’ér gèng yánzhòngle.
Sau nhiều lần thất bại, thay vì bỏ cuộc, anh ấy đã làm việc chăm chỉ hơn. Sau khi uống thuốc, bệnh tình không những không khỏi mà ngày càng nặng hơn.
Phân biệt Hard work và Hard-Working trong tiếng Anh - Step Up English Mua Thuốc Tây Online Từ Nhà Thuốc Trực Tuyến Uy Tín

 

相反 [ Tính từ]

– Ngược lại, trái lại, trái ngược nhau. Chỉ hai sự việc đối lập nhau, trái nghịch nhau Thường làm vị ngữ, khi làm định ngữ phải có 的. Ngoài ra, 相反 có thể đứng độc lập hoặc thêm những từ 恰恰,恰好,正好 phía trước

这样做帮不了他 , 相反, 还会害了他. 好好工作就会升职 , 相反, 不好好工作是不会升职的. 老板没有生气 , 相反, 他还表扬了我.
Zhèyàng zuò bāng bùliǎo tā, xiāngfǎn, hái hùi hàile tā. Hǎohǎo gōngzuò jìu hùi shēng zhí, xiāngfǎn, bù hǎohǎo gōngzuò shì bù hùi shēng zhí de. Lǎobǎn méiyǒu shēngqì, xiāngfǎn, tā hái biǎoyángle wǒ.
Điều này sẽ không giúp ích gì cho anh ta, ngược lại nó sẽ làm hại anh ta Làm việc thật chăm chỉ sẽ thăng tiến, ngược lại làm việc không tốt sẽ không thăng tiến được.  Ông chủ không hề tức giận, ngược lại còn khen ngợi tôi.
COVID-19 and Deciding Who Continues Working from Home Coronavirus could spark a revolution in working from home. Are we ready? - Lifestyle - The Jakarta Post Refresh với 3 bước giao tiếp hiệu quả, bạn cần biết - Kyna.vn

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt

Trả lời