You are currently viewing Phân biệt 全部 – 所有 và 一切

Phân biệt 全部 – 所有 và 一切

Phân biệt 全部 – 所有 và 一切

全部 [Danh từ, tính từ]

– Danh từ: Toàn bộ. Biểu thị nghĩa tổng thể.

他会告诉我事情的全部。
Tā huì gàosù wǒ shìqíng de quánbù.
Anh ấy sẽ kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
7 Kỹ năng Giao Tiếp cơ bản ai cũng cần để thành công

 

– Tính từ: Toàn bộ

学过的词汇我全部掌握了。 这毯子没能把床全部蒙上。 你的作业还没有全部完成。
Xuéguò de cíhuì wǒ quánbù zhǎngwòle.  Zhè tǎnzi méi néng bǎ chuáng quánbù méng shàng. Nǐ de zuòyè hái méiyǒu quánbù wánchéng.
Những từ vựng đã học qua tôi đều đã nắm chắc toàn bộ. Cái chăn này không thể phủ toàn bộ cái giường Bài tập của bạn vẫn chưa hoàn thành toàn bộ.
9 bí quyết học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất - Language Link Academic Top 10+ giường ngủ cho bé gái ấn tượng nhất năm 2021 - Thế Giới Đồ Gỗ Cho Bé Coronavirus: Better-off children 'studying more than poorer pupils' - BBC News

 

所有 [Động từ, tính từ]

– Động từ: Sở hữu. Biểu thị thuộc sở hữu của ai.

土地都归国家所有的。
Tǔdì dōu guī guójiā suǒyǒu de.
Đất đều thuộc sở hữu của nhà nước.
Thời tiết 18/3: Miền Bắc mưa lạnh trong khi miền Nam đang trong cao điểm của mùa khô | Nhà Nông Xanh

 

– Tính từ: Tất cả, hết thảy.

他把所有的好人都惹恼了。 所有圆的形状都是相同的。 旅馆所有人有权得到赔偿。
Tā bǎ suǒyǒu de hǎorén dōu rěnǎole.  Suǒyǒu yuán de xíngzhuàng dōu shì xiāngtóng de. Lǚguǎn suǒyǒu rén yǒu quán dédào péicháng.
Anh ấy đã chọc giận tất cả những người tốt. Tất cả các hình tròn đều có hình dạng giống nhau. Tất cả những người có quyền  lợi trong khách sạn đều được bồi thường.
Website tự học online tại nhà mùa Covid-19 (cập nhật ngày 10/4/2020) | | Splace Giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy hình tròn - Con số may mắn khi mơ hình tròn Kỹ Năng Giao Tiếp - 7 Bước Đơn Giản Để Giao Tiếp Khéo Léo - CET

 

一切 [ Đại từ, tính từ]

– Tính từ: Tất cả, mọi

她已失掉了一切廉耻之心。 他们的一切希望都破灭了。 这是一个压倒一切的任务。
Tā yǐ shīdiàole yīqiè liánchǐ zhī xīn.  Tāmen de yīqiè xīwàng dū pòmièle. Zhè shì yīgè yādǎo yīqiè de rènwù.
Cô ấy đã đánh mất tất cả liêm sỉ. Mọi hi vọng của họ đều cháy sạch rồi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả những nhiệm vụ.
Tips for studying online and at home for university students | Student 10 yếu tố giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc về một người - Vạn Điều Hay KHAI GIẢNG LỚP NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP] | Nhà Văn hóa Thanh niên

 

– Đại từ: Mọi thứ, tất cả. Biểu thị mọi thứ trong một phạm vi nhất định.

一切世俗的分歧都消失了。 一切事情都是要人去做的。 一切都是那么寒冷而暗淡。
Yīqiè shìsú de fēnqí dōu xiāoshīle.   Yīqiè shìqíng dōu shì yào rén qù zuò de. Yīqiè dōu shì nàme hánlěng ér àndàn.
Mọi bất đồng trên thế gian đã biến mất. Tất cả mọi việc đều là cần người thực hiện. Mọi thứ thật là lạnh lẽo và ảm đạm.
Là một bầu trời ảm đạm | Hình ảnh, Nhiếp ảnh, Mỹ học Nguyên tắc xây dựng hình ảnh nơi công sở Một thế giới ảm đạm - Tạp chí Doanh nhân Online

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời