You are currently viewing Phân biệt 僭越 và 逾越

Phân biệt 僭越 và 逾越

Phân biệt 僭越 và 逾越

僭越 [Động từ]

– Vượt qua (thẩm quyền của một ai đó).

他们从来都注意分寸,避免僭越。 男子,这个人,得不要让他僭越。 任何对宪法和法律的僭越,都会导致追诉权的滥用,都会对被追诉人的权利造成侵害
Tāmen cónglái dōu zhùyì fēncùn, bìmiǎn jiànyuè.  Nánzǐ, zhège rén, dé bùyào ràng tā jiànyuè. Rènhé duì xiànfǎ hé fǎlǜ de jiànyuè, dūhuì dǎozhì zhuīsù quán de lànyòng, dūhuì duì bèi zhuīsù rén de quánlì zàochéng qīnhài
Họ trước nay luôn chú ý đến sự có chừng mực và tránh để vượt quá giới hạn. Người đàn ông này, đừng để anh ta vượt quá giới hạn. Mọi hành vi vượt qua hiến pháp và pháp luật đều sẽ dẫn đến sự lạm dụng quyền công tố và xâm phạm đến quyền của người bị khởi tố.
Hybrid work: Getting back to the office| Adobe Blog Working Too Hard Could Be Harmful to Your Career, Says a New Survey of 52,000 Employees | Inc.com Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có mối quan hệ thế nào?

 

逾越 [Động từ]

– Vượt quá; vượt qua (hạn mức, ranh giới,..)

一旦他逾越了心理上的障碍,准备也就开始了。 情欲只求取乐,欢乐之后,欲念消退,所谓爱情也就完了。这是天然的分界线,不能逾越,只有真正的爱情才是无限无量的。 伊朗在西方战略中的作用是对苏联的侵犯构成一道屏障,除非全力入侵,否则无法逾越。
Yīdàn tā yúyuèle xīnlǐ shàng de zhàng’ài, zhǔnbèi yě jiù kāishǐle.

 

Qíngyù zhǐ qiú qǔlè, huānlè zhīhòu, yùniàn xiāotuì, suǒwèi àiqíng yě jiù wánliǎo. Zhè shì tiānrán de fēn jièxiàn, bùnéng yúyuè, zhǐyǒu zhēnzhèng de àiqíng cái shì wúxiàn wúliàng de. Yīlǎng zài xīfāng zhànlüè zhōng de zuòyòng shì duì sūlián de qīnfàn gòuchéng yīdào píngzhàng, chúfēi quánlì rùqīn, fǒuzé wúfǎ yúyuè.
Một khi anh ấy đã vượt qua được rào cản tâm lý, quá trình chuẩn bị sẽ bắt đầu. Dục vọng chỉ theo đuổi khoái cảm, sau khoái cảm thì dục vọng giảm đi, và cái gọi là tình yêu cũng hết. Đây là ranh giới tự nhiên không thể vượt qua, chỉ có tình yêu đích thực mới là vô tận. Vai trò của Iran trong chiến lược của phương Tây là tạo thành một rào cản chống lại sự xâm lược của Nga, rào cản này không thể vượt qua trừ khi xâm lược bằng tất cả sức mạnh của mình.
Học sinh t.ự t.ử và khoảng trống tư vấn tâm lý học đường - Học hành - Việt Giải Trí Dục vọng là gì, 6 cách kiềm chế dục vọng thâm sâu nhất EU cân nhắc coi IRGC của Iran là tổ chức khủng bố

 

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời