You are currently viewing Phân biệt 从不 và  从未

Phân biệt 从不 và  从未

Phân biệt 从不 và  从未

从不 [Phó từ]

– Biểu thị từ trước đến nay không làm hoặc không muốn làm gì đó.

这列火车从不放慢速度。 她从不忘记每周给我写信。 她看似苍白,但从不生病。
Zhè liè huǒchē cóng bù fàng màn sùdù.  Tā cóng bù wàngjì měi zhōu gěi wǒ xiě xìn. Tā kàn shì cāngbái, dàn cóng bù shēngbìng.
Chuyến tàu này trước nay không bao giờ giảm tốc độ. Cô ấy trước nay không bao giờ quên viết thư cho tôi mỗi tuần. Cô ấy trông xanh xao, nhưng  trước nay không bao giờ bị ốm.
Tàu cao tốc Nhật quên đóng cửa khi chạy - VnExpress Bức thư tri ân người thầy - Báo Phụ Nữ Sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt - Triệu chứng bệnh gì, phải làm sao

 

从未 [Phó từ]

– Biểu thị từ trước đến nay chưa từng có, chưa từng làm gì đó.

她从未显示出女子的气质。 据我所知,她从未迟到过。 我从未学会轻易交上朋友。
Tā cóng wèi xiǎnshì chū nǚzǐ de qìzhí.  Jù wǒ suǒ zhī, tā cóng wèi chídàoguò. Wǒ cóng wèi xuéhuì qīngyì jiāo shàng péngyǒu.
Nó trước giờ chưa từng lộ ra được khí chất của phụ nữ. Theo như tôi biết, cô ấy trước nay chưa bao giờ đến muộn. Tôi trước giờ vẫn chưa học được cách dễ dàng tìm bạn bè.
Da xanh xao nhợt nhạt, nguyên nhân do dâu? - Ferrovit Lý do khiến bạn phải ngừng ngay việc chế nhạo những người hay trễ giờ IELTS Speaking Part 1,2,3: Chủ đề WORK và mẫu trả lời

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời