You are currently viewing Phân biệt 争执 và 争论

Phân biệt 争执 và 争论

Phân biệt 争执 và 争论

争执  [Động từ]

– Tranh chấp; giành giật nhau. Tập trung vào việc bất đồng quan điểm và xung đột gay gắt, khốc liệt không nhượng bộ lẫn nhau và có thái độ cứng rắn; nó chủ yếu được sử dụng giữa các cá nhân với nhau và giữa các phe nhóm với nhau, và thường có ý nghĩa xấu.

导游和游客因为旅行安排的问题发生了争执,双方都不肯让步。 在法庭上,夫妻俩在财产的分配问题上争执不休。 双方因为合同纠纷而争执得非常激烈。
Dǎoyóu hé yóukè yīnwèi lǚxíng ānpái de wèntí fāshēngle zhēngzhí, shuāngfāng dōu bù kěn ràngbù. Zài fǎtíng shàng, fūqī liǎ zài cáichǎn de fēnpèi wèntí shàng zhēngzhí bùxiū.  Shuāngfāng yīnwèi hétóng jiūfēn ér zhēngzhí dé fēicháng jīliè.
Hướng dẫn viên và khách du lịch đã tranh cãi về lịch trình di chuyển, và không bên nào sẵn sàng nhượng bộ. Tại tòa, vợ chồng tranh chấp về việc phân chia tài sản. Hai bên đang tranh chấp hợp đồng một cách vô cùng kịch liệt.
Đánh giá hoạt động du lịch sau 01 năm mở cửa Ly hôn có yếu tố nước ngoài Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

 

争论 [Động từ]

– Tranh luận. Tập trung vào sự đấu tranh trên cơ sở đầy đủ dẫn chứng, lý lẽ, có logic; hai bên của 争论 có thể là cá nhân, phe phái, nhóm, đảng phái chính trị, quốc gia, v.v … nó là một từ trung lập không mang nghĩa xấu.

看起来他们好像在争论什么问题,情绪很激动,脸都涨得通红。 在电视台的一个谈话节目中,大家就如何保护动物的问题展开了争论。 在联合国大会上,各个国家的代表们经过激烈的争论,通过了一项重要的决议。
Kàn qǐlái tāmen hǎoxiàng zài zhēnglùn shénme wèntí, qíngxù hěn jīdòng, liǎn dōu zhǎng dé tōnghóng.  Zài diànshìtái de yīgè tánhuà jiémù zhōng, dàjiā jiù rúhé bǎohù dòngwù de wèntí zhǎnkāile zhēnglùn.  Zài liánhéguó dàhuì shàng, gège guójiā de dàibiǎomen jīngguò jīliè de zhēnglùn, tōngguòle yī xiàng zhòngyào de juéyì.
Có vẻ như họ đang tranh luận về điều gì đó và vô cùng kích động, khuôn mặt của họ đều đã đỏ bừng cả lên. Trong một chương trình trò chuyện trên TV, mọi người đã tranh luận về cách để bảo vệ động vật. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đại diện các nước đã thông qua một nghị quyết quan trọng sau một cuộc tranh luận sôi nổi.
4 điều 'tối kị' khi vợ chồng cãi nhau - VnExpress Đời sống Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã! - Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời