You are currently viewing Phân biệt 不必 và 未必

Phân biệt 不必 và 未必

Phân biệt 不必 và 未必

不必  [Trạng từ]

– Không cần; khỏi; khỏi phải; không đáng.

不必去得太早。 慢慢商议,不必着急。 为这点小事苦恼,我以为大可不必。
Bùbì qù dé tàizǎo。 Mànmàn shāngyì,bùbì zháojí。 Wèi zhèdiǎn xiǎoshì kǔnǎo,wǒ yǐwèi dàkěbùbì。
Không cần phải đi sớm quá. Từ từ bàn bạc, đừng có nóng vội. Khổ tâm khổ trí vì chuyện nhỏ nhặt này, tôi thấy chẳng đáng tí nào.
TEAM BUILDING BÃI BIỂN LONG HẢI 2N1Đ - BI Travel Cách xây dựng mô hình co-working space đúng “chất” | Mogi.vn Thường xuyên lo lắng những việc bình thường, bệnh gì BS?

 

未必 [Trạng từ]

– Chưa hẳn; không hẳn, chưa chắc. Đồng nghĩa với 不一定

他未必知道。 这消息未必可靠。 加了微信的未必是好朋友
Tā wèibì zhīdào。 Zhè xiāoxī wèibì kěkào。
Nó chưa chắc đã biết Tin này chưa chắc đáng tin cậy đâu. Thêm bạn bè trên WeChat rồi cũng chưa hẳn đó là bạn tốt.
Những dấu hiệu của giao tiếp kém bạn nên biết Kỹ năng giao tiếp cơ bản để thành công Con gái có nên nhắn tin làm quen trước? (Lời khuyên) | Bản Tin Tây Ninh

 

BẢNG SO SÁNH

Chúc các bạn học tốt!

Trả lời