You are currently viewing Diễn đạt thời gian trong tiếng Trung thật dễ dàng

Diễn đạt thời gian trong tiếng Trung thật dễ dàng

Cách diễn đạt thời gian

Cách diễn đạt thời gian là những kiến thức vô cùng căn bản và cần thiết trong quá trình học tập và ngay cả trong giao tiếp hàng ngày. Chính vì thế, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây và nắm vững kỹ năng diễn đạt thời gian nhé!

Thời gian gồm 2 cách biểu đạt : thời điểm và khoảng thời gian

八点半……现在是八点十五分

两个小时…… 一个月

A. THỜI ĐIỂM

1. Giờ, phút, giây

Trong tiếng Trung, 点 (diǎn) là ” giờ” ; 分 (fēn) là “phút” , 秒 (miǎo) là “giây”

……点

……点……分

……点……分……秒

 

5h 10:10 8:57
5:00  10:10  8:57 
五点 : wǔdiǎn 十点十分 : shídiǎn shífēn 八点五十七分 : bā diǎn wǔshíqī fēn

 

  • Khi kim phút chỉ đúng con số 12, thì ta có thể nói là 点hay 点钟: 七点= 七点钟
  • 2点 sẽ nói là 两点, chứ không nói là 二点

2. Cách nói (kè)(bàn) (chā)

Trong tiếng Hoa :

  • 刻:1 khắc là 15ph, 一刻 = 15 分钟 , 三刻 = 45 分钟

……点……刻

2:15  : 两点十五分 = 两点一刻 (liǎng diǎn shíwǔ fēn = liǎng diǎn yīkè)

7:45 : 七点四十五分 = 七点三刻 (qī diǎn sìshíwǔ fēn = qī diǎn sān kè)

  • 半 : 30 phút có thể nói là 半 (bàn)  , có thể dịch là ” rưỡi “

5:30 : 五点三十分= 五点半

  • (chā): nghĩa là “kém “

差……分、刻……点

6:55 : 差五分七点 = 六点五十五分 ( chà wǔ fēn qī diǎn = liù diǎn wǔshíwǔ fēn )

8: 45 : 差一刻九点 = 八点三刻= 八点四十五分 (Chà yīkè jiǔ diǎn = bā diǎn sān kè = bā diǎn sìshíwǔ fēn)

B. KHOẢNG THỜI GIAN

Khoảng thời gian được tính từ lúc trạng thái hoặc hành động bắt đầu cho đến khi hoàn thành, kết thúc.

1. Khoảng thời gian ngắn

…… tiếng đồng hồ : ……个小时 (gè xiǎoshí )

…… phút : ……分钟 (fēnzhōng)

…… giây : ……秒 (miǎo)

常给妈妈打电话免费下载_装饰元素_600像素_编号7241284_png格式_佳库网 Childrens Chinese Course_Korean training_Chinese training_English ...
给妈妈打电话,打了十分钟。

gěi māmā dǎ diànhuà, dǎle shí fēnzhōng.

上汉语课 : 上了两个小时。

shàng hànyǔ kè: shàngle liǎng gè xiǎoshí.

Gọi điện thoại cho mẹ, gọi hết 10 phút. Đi học tiếng Trung : học 2 tiếng đồng hồ.

 

2. Khoảng thời gian dài

…… ngày : …… 天 (tiān)

…… tuần : ……个星期 (gè xīngqi) = ……周 (zhōu)

…… tháng : …… 个月 (gè yuè)

…… năm : ……年 (nián)

两天游遍河内两区八景 春节风俗禁忌:过年做这10件事会倒霉- Chinadaily.com.cn
去河内 : 去了一个月。

qù hénèi: qùle yīgè yuè

春节放假 : 三个星期。

chūnjié fàngjià: sān gè xīngqi.

Đi Hà Nội : đi hết 1 tháng Nghỉ Tết : nghỉ 3 tuần.

 

Để tham khảo chủ đề từ vựng về thời gian, mời các bạn truy cập : Từ vựng tiếng Trung chủ đề thời gian

Chúc các bạn học thật tốt !

Trả lời