Phân biệt 抖擞 và  振作

Phân biệt 抖擞 và  振作 抖擞  [Động từ] - Phấn chấn, hăng hái. 同学们个个精神抖擞 ,谈笑风生 。 我们抖擞精神 ,一口气爬到了山顶 。 他们仿佛在悬崖边上看到了希望 ,立时增添了勇气 ,又抖擞上阵了 。 Tóngxuémen gè gè jīngshén dǒusǒu, tánxiàofēngshēng.  Wǒmen…

Continue ReadingPhân biệt 抖擞 và  振作

Phân biệt 密切 và 亲密

Phân biệt 密切 và 亲密 密切  [Tính từ] - Thân thiết; thân mật, cặn kẽ; tỉ mỉ; thấu đáo. 味觉和嗅觉是密切相关的。 世界人民相互交往日益密切。 有时需要密切地跟踪实际工时。 Wèijué hé xiùjué shì mìqiè xiāngguān de. Shìjiè…

Continue ReadingPhân biệt 密切 và 亲密

Phân biệt 淡漠 – 冷淡 –  冷漠 

Phân biệt 淡漠 - 冷淡 -  冷漠  淡漠 [Tính từ] - Lãnh đạm; lạnh nhạt; lạnh lùng; hờ hững. 平时她对街道邻里的事情是比较淡漠的 。 十几年过去了,这件事在人们的记忆里已经淡漠了。 表面上她对一切依然很淡漠 ,依然沉默寡言 。 Píngshí tā duì jiēdào línlǐ…

Continue ReadingPhân biệt 淡漠 – 冷淡 –  冷漠 

Phân biệt 愚笨 – 愚蠢 – 笨拙

Phân biệt 愚笨 - 愚蠢 - 笨拙 愚笨  [Tính từ] - Ngu ngốc; đần độn. Nhấn mạnh sự phản ứng chậm chạp, đầu óc không nhanh nhạy.  再愚笨的人也不会相信他的谎言 。 他这么精明的人怎么能总是让比他愚笨的人指使呢…

Continue ReadingPhân biệt 愚笨 – 愚蠢 – 笨拙