Phân biệt 情绪 và 情感

Phân biệt 情绪 và 情感 情绪 [Danh từ] -Trạng thái, tâm lý, cảm xúc trong một khoảng thời gian. 我们决不可产生自满情绪。 他有着敌视,反感的情绪。 当时爱国主义情绪高涨。 Wǒmen jué bùkě chǎnshēng zìmǎn qíngxù. Tā yǒuzhe…

Continue ReadingPhân biệt 情绪 và 情感