活到老学到老

Không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại cái đó cần phải được nuôi dưỡng. Mỗi lần viết bài là một lần học bài, vậy nên mỗi lần bạn đang đọc bất cứ thứ gì trên web này thì hãy nhớ là chúng tôi cũng đang học cùng bạn. Cuối cùng chúc các bạn học tập vui vẻ. 

“学如逆水行舟 不进则退”

“Học như nghịch thủy hành châu, bất tiến tắc thoái”